Branschkatalogen

Cranab AB

Besöksadress: Karlsgårdsvägen 56, 922 32 Vindeln
Kran - tillverkare

Cranab’s produkter, kranar och kran-spetsutrustning för professionellt mekaniserat skogsbruk har designats, tillverkats och sålts sedan början av 60-talet. I Cranab-koncernen ingår företagen Cranab AB som tillverkar kranar, gripare, gräs- och buskröjningsaggregat, Vimek AB som tillverkar små skogsmaskiner samt Bracke Forest AB som tillverkar aggregat för markberedning, sådd och avverkning. Verksamheten bedrivs i Vindeln utanför Umeå, Västerbotten, och i Bräcke, Jämtland. Den gemensamma framgångsfaktorn är att vi erbjuder de bästa tekniska lösningarna för arbete inom skogsbruk och vägröjning. Våra produkter kännetecknas av miljöanpassning, kvalité och löftet att uppfylla kundernas krav på professionalitet och effektivitet. Koncernens vision är att bli världsledande inom den hållbara skogsförsörjningskedjan, från sådd till slutlig hantering.

With Cranab's Z-crane you will achieve high productivity from the outset.
Cranab's L-formed truck crane always puts you one step ahead.
Försäljning & Eftermarknad

Magnus Hedman

Säljsupport

Inga Zukunft

Innehållet på denna sida tillhör Cranab AB.