Branschkatalogen

Albach/Sunnerby Jord och skog AB

Besöksadress: Holkaryd Norrgård 3, 57697 VRIGSTAD
Flis - maskintillverkare

Albach diamant 2000 är en unik maskin byggd utan kompromisser vad gäller flisning. Maskinen är troligen den bästa i sin klass när det gäller kapacitet och flexibilitet. Många mobila flismaskiner idag är en kompromiss mellan två olika maskinsystem, tex lastbil och flishugg eller skotare och flishugg. Detta gör att basmaskinerna från början är byggda för något annat än att bära en flismaskin. Detta innebär ofta kompromisser i olika utstäckning. Albach Diamant 2000 är byggd från grunden för att flisa och dess konstruktion är till fullo anpassad för detta. Terrängegenskaperna är bra i förhållande till en lastbil men inte att jämföra med en skotarburen hugg. Den tar sig fram på åkrar, betesvallar och kan även åka en bit ut på hygget om det inte är för stora hinder i vägen. Bärigheten är bra tack vare de mycket stora hjulen. Albach har ingått ett samarbete med flihuggstillverkaren Wüst. Vi säljer även Wüsts modellprogram med lastbilshuggar och PTO drivna flishuggar.

Försäljning

Per Carlsson

Senast publicerat från Albach/Sunnerby Jord och skog AB

Biografen
Albach diamant 2000 den ultimata flismaskinen!!

Här är en film som visar hur vår maskin Albach diamant 2000 fungerar. Vilket transportsystem man väljer att ha efter beror på kundens förutsättningar men är nyckeln till ett lyckat koncept.

Se hela inlägget

Innehållet på denna sida tillhör Albach/Sunnerby Jord och skog AB.