Branschkatalogen

Sveriges Åkeriföretag

Besöksadress: Kungsgatan 33, 111 56 Stockholm
Branschorganisation
Rådgivare/konsult/juridik
Utbildning

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation. Åkerinäringen är en förutsättning för allt företagande och handel, för arbetstillfällen och för tillväxt. Åkerinäringen omsätter cirka 160 miljarder kronor, det vill säga ungefär 4 procent av BNP, och sysselsätter drygt 180 000 människor. Cirka 5 100 åkeriföretag med sammanlagt 38 000 fordon har valt att vara medlemmar hos oss vilket gör våra möjligheter att påverka vår egen bransch väldigt stora. Sveriges Åkeriföretag ska stödja medlemsföretagens behov av företagsutveckling, opinionsbildning och lobbying. Vi har huvudkontor i Stockholm och sammanlagt 15 kontor runt om i landet. Vi samarbetar med åkerinäringens branschorganisationer i andra länder och bevakar tillsammans internationella frågor. Tillsammans med systerorganisationerna DTL i Danmark och NLF i Norge har vi bildat Nordic Logistics Association (NLA) med säte i Bryssel. Vi är anslutna till den internationella vägtransportunionen IRU.

Innehållet på denna sida tillhör Sveriges Åkeriföretag.