Branschnyheter

Ny tågpendel från Dalarna ökar skogsexporten via Göteborgs hamn

Publicerat 2021-08-30 av Åkeri & Transport.

Nu startar en ny tågpendel som ska ta sågade trävaror från Malungsfors i Dalarna till Asien via Göteborgs Hamn. Den nya pendeln ger koldioxidbesparingar och logistiska fördelar och stärker hamnens roll som det primära navet för svensk skogsexport.

Det är sågverket Fiskarheden som tillsammans med speditören Träfraktkontoret ligger bakom den nystartade pendeln. Premiärtåget består av 32 stycken 40-fotscontainers från det japanska rederiet ONE och ankommer i Göteborgs hamn under måndagen den 30 augusti.
Tidigare har godset transporterats på lastbil via Gävle hamn. Det nya upplägget via Göteborg ger både logistiska fördelar och koldioxidbesparingar.

När godset transporteras från Fiskarhedens anläggning i Malung-Sälen via järnväg till Göteborgs hamn och vidare till slutdestination Japan, halveras varje containers koldioxidavtryck från 406 till 207 kilo koldioxid per TEU (tjugofotscontainer)*.
Fiskarheden – som producerar mer än 370 000 kubikmeter sågade trävaror per år varav mer än 90 procent med köpare utanför Sveriges gränser – har satsat stort på containeranpassning av järnvägsterminalen i Malungsfors. Där står man nu redo med en modern, högeffektiv anläggning.

Efterfrågan på svensk skog är stor och Skogsindustrin är en hörnsten i svensk basindustri med ett exportvärde enligt Skogsindustrierna av 145 miljarder kronor under 2020. Mer än 80% av svenska skogsprodukter exporteras (23,4 miljoner ton 2020), vilket gör Sverige till världens femte största skogsexportör. Utvecklingen har varit positiv i Sverige sedan många år och har varit särskilt stark de senaste åren – enligt SCB har exporten ökat sedan 2018 med 6%.

Trä är ett växande material inom bland annat byggindustrin som en klimatsmartare alternativ till stål och betong. Dessutom utvecklas nya användningsområden där skogsprodukter ersätter plast och andra icke nedbrytbara material i tillverkning av exempelvis kläder, kemikalier, hygienartiklar och teknikkomponenter.

...