Branschnyheter

VBG lanserar ett nytt program av släpvagnskopplingar

Publicerat 2021-10-02 av Åkeri & Transport.

Den nya generationen VBG kopplingar innebär ett stort innovationssteg inom industrisegmentet som VBG verkar inom. Genom förfining av mekaniken i kombination med ny digital teknologi ökas säkerheten och tillförlitligheten ytterligare.

De mekaniska förbättringarna har bl a lett till en mer kompakt kopplingsgeometri. Även luftservot, det manuella handtaget och VBG:s ventillåda har gjorts mindre och lättare i vikt, som därmed skapar bättre förutsättningar för olika installationstyper på lastbilar.
VBG tar fortsättningsvis ansvar för existerande produkter ute på marknaderna genom att möjliggöra uppgradering till den nya generationens teknologi. På det sättet kan nya funktioner implementeras till dagens kopplingar och produktens livscykel förlängas samtidigt som värde adderas till kundens investeringar.

VBG:s syfte är att göra vardagen säkrare och enklare inom vägtransportindustrin. För att nå dit har en helt ny CAN-bussbaserad el-infrastruktur utvecklats som tillsammans med digitala sensorer möjliggör för en kommande funktionstillväxt. Här finns utvecklingspotential för framtiden och det första steget mot digitaliserade funktioner, som ska hjälpa föraren att hantera kopplingsfunktioner på ett hållbart sätt och är sedan ett tag tillbaka ute på fältprov på vägarna.

Grundprojektet har pågått i flera år och nu efter att fältprov körts i flera länder i Europa i över 2 år och Certifieringsprovning enligt UNECE R55 är godkänt, är VBG redo för start av serieproduktion i Vänersborg.

...