Branschnyheter

Sveaskog samarbetar med AirForestry

Publicerat 2021-11-22 av Åkeri & Transport.

Sveaskog äger 14 procent av den svenska skogsmarken och är därmed landets största skogsägare. Det gör dem till en viktig aktör inom skogsbruket med stort inflytande över dess utveckling.

AirForestry är ett innovativt bolag som använder eldrivna drönare för att skapa framtidens hållbara, långsiktiga och effektiva skogsbruk. Från start har Sveaskog varit en viktig partner som bistod med nyckelkompetens samtidigt som man var ett bollplank i att ta fram tidiga prototyper av AirForestrys tekniska lösningar.

AirForestry har skapat en lösning för gallring av skog från luften. Gallring är en central metod inom skogsbruket, mindre träd tas bort för att ge plats åt de starkare träden så att de kan växa sig större. Eldrivna skördedrönare styrda från en operatörsstation gör det möjligt att gallra skog utan att skada mark eller omkringliggande träd. Detta innebär en enorm skillnad vad gäller belastning på skogsmiljlön och klimatet jämfört med dagens gallring som utförs med tunga markgående maskiner som i regel är dieseldrivna.

...