Branschnyheter

Säkerhetsregler för vätgas krävs snarast

Publicerat 2021-11-27 av Åkeri & Transport.

Den nationella vätgasstrategin är nu överlämnad till Regeringskansliet. I dagsläget saknas dock ett färdigt regelverk för hur vätgas ska förflyttas och hanteras. Det är därför av stor vikt att regeringen omedelbart omsätter strategin i konkreta åtgärder. Vätgas är en miljövänlig men explosiv gas – men med rätt hantering kan säkerheten upprätthållas.

Utan tydliga och relevanta regelverk för säkerhet och brandskydd vid användning, hantering och förflyttning av vätgas kommer utvecklingen i Sverige att försvåras och hindras, klimatomställningen kommer att bromsas och svenska företag riskerar att slås ut i den globala konkurrensen. Brandskyddsföreningen och Energiföretagen Sverige välkomnar därför att Energimyndigheten idag presenterar en vätgasstrategi för Sverige.

Nu är det viktigt att regeringen omgående ser till att strategin realiseras i praktiken. Här har myndigheterna, inte minst MSB, viktiga roller.
– Vätgas kommer att spela en viktig roll i Sveriges klimatomställning, då den kan användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi. Vi hoppas att strategin blir startskottet för ett skyndsamt arbete bland departement och myndigheter i att ta fram det regelverk som krävs för att vätgasplanerna ska kunna realiseras säger Åsa Pettersson, vd på Energiföretagen Sverige.

– Säkerheten är en helt grundläggande förutsättning för en ökad vätgasanvändning i samhället. Därför behöver vi nu få fram samordnade nationella säkerhetsregler för hantering, lagring, transport och uppförande av vätgasanläggningar säger Mats Björs, generalsekreterare för Brandskyddsföreningen.

...