Branschnyheter

Varför är AdBlue så dyrt just nu

Publicerat 2021-12-13 av Åkeri & Transport.

De extrema priserna på gas och energi fortsätter att driva upp priserna på urea, de flesta stora ureaproducenter står inför stora utmaningar där fler människor stänger ner hela eller delar av produktionen. Samtidigt är efterfrågan runt om i världen större än utbudet och detta skapar turbulens på marknaden med extrema priser som följd.

AdBlue är en produkt som används i fordon som har avgasreningssystem med SCR-teknik. Idag finns tekniken i princip i alla personbilar och tunga fordon med dieselmotorer. AdBlue är trots sitt namn en färglös vätska bestående av en blandning av avjoniserat vatten och 32,5% urea. SCR betyder ”selektiv katalytisk rening” och är en teknik som renar avgaserna från dieselmotorer. För att tekniken ska fungera måste AdBlue-vätska injiceras i avgassystemet.
Nyligen har priset på urea (råvara i Adblue) ökat kraftigt och under det senaste året har priset stigit enormt och detta har fått Arom décor Kemi precis som många andra AdBlue-tillverkare att höja priset.

Det finns flera orsaker till den kraftiga prisökningen En är att den globala
efterfrågan är betydligt högre än normalt för denna period på året.

EU importerar urea från Asien där exporten till bland annat Indien ökar kraftigt, vilket i sin tur bidrar till högre efterfrågan än utbudet, vilket också driver upp priserna. På den internationella marknaden stiger priserna på urea och denna trend verkar fortsätta under den kommande perioden, vilket utgör grunden för ytterligare prisökningar, särskilt på kvävegödselmedel.

-Inom Arom-dekoren följer vi noga utvecklingen av råvarupriserna och hoppas att marknaden stabiliseras inom en snar framtid. Så snart priserna på Urea går ner kommer vi också att justera ner priset på vår AdBlue, säger Herman Bruno, försäljningschef på Arom Decor Kemi AB.

 

 

 

 

...