Branschnyheter

Ny forskning visar stora möjligheter för ökad bioenergianvändning

Publicerat 2021-12-19 av Åkeri & Transport.

Det finns en betydande potential att hållbart öka uttaget av biobränsle från svensk skog, visar ny forskning från IVL och Lunds Universitet.
Enligt den nya rapporten ”Konkurrensen om skogsråvaran” från Energiforsk finns det gott om biobränsle de närmaste tio åren. Vi kan årligen gör ett utökat uttag på omkring 40-50 terawattimmar.

– Rapporten visar tydligt på stora möjligheter för ökad bioenergianvändning. Det kan vi växla över i ett direkt budskap till politiker. Nyttja potentialen i förnybara biobränslen och ta bort de politiska begränsningar som finns. Ökad användning av biodrivmedel och biobränslen är den snabbaste klimatåtgärden i dag, säger Gustav Melin, vd på Svenska Bioenergiföreningen.

Dock innefattar rapporten inte stubbar som energislag, vilket Svebio i sin ”Färdplan Bioenergi” har med. Rapportförfattarna hänvisar till att stubbar inte finns med i dagens FSC-certifiering och att många är negativa till användning av stubbar för energi.
– Vi förstår inte det argumentet när man gör en potentialstudie. Energimyndigheten har lagt omkring 80 miljoner kronor på att forska om stubbar för energi på 2000-talet. Resultaten visar att det går utmärkt, men att man maximalt bör använda 25-30 procent av den årliga stubbvolymen. Går man över den andelen riskerar man få negativa effekter på den biologiska mångfalden. I vår Färdplan Bioenergi använder vi 15 procent av den årliga stubbvolymen, vilket ger cirka 12 terrawatttimmar biobränsle årligen, menar Gustav Melin.

Rapporten visar en stor potential för ökad användning av bioenergi till 2030, därefter behövs en ny bedömning om användningen kan utökas ytterligare.

...