Branschnyheter

Planterade lövträd kan ersätta gran och tall

Publicerat 2021-12-27 av Åkeri & Transport.

Planterade lövträd kan komma att ersätta mycket av gran och tall. Vägen till ett genombrott för snabbväxande lövträd öppnas genom ett forskningsprojekt på 110 miljoner kronor.

– Vi ser helt nya möjligheter för lövskogen. Inom en någorlunda nära framtid tror jag vi kommer att få se tusentals hektar planterad lövskog, vilket är något helt nytt för skogsbruket, säger professor Urban Nilsson vid SLU.

Varje år planteras runt 400 miljoner träd, nästan allt är gran eller tall. Om tio år räknar han med att andelen lövplantor kan vara runt tio procent.

– Det leder till att vi får en säkrare produktion av råvara. Vi får också trevligare skogar och minskar riskerna med vårt extrema beroende av gran och tall, där granbarkborrar är ett av flera påtagliga hot.

Forskningen finansieras i huvudsak av Energimyndigheten som beslutat stötta ett flertal kompetenscentrum för hållbara energisystem. Totalt satsar myndigheten nästan 600 miljoner kronor under fem år. Eftersom även universitet och näringsliv bidrar handlar det totalt om 1,8 miljarder kronor som fördelas på 11 centrum.

...