Branschnyheter

Nya regler om körkort och diabetes

Publicerat 2022-01-09 av Åkeri & Transport.

Den 1 januari 2022 trädde nya regler i kraft för den som har diabetes och som har eller vill skaffa körkort för lastbil, buss eller taxiförarlegitimation. Den största förändringen gäller den tidigare begränsningen av vilken diabetestyp som är tillåten.

Med de nya reglerna kommer det inte längre att göras någon skillnad på vilken typ av diabetes man har. Det utgår i stället ifrån vilken behandling man har och risken för hypoglykemi.

De nya reglerna innebär att det ställs högre krav om diabetes behandlas med till exempel insulin. Då måste man bland annat

• ha kontroll på den risk för hypoglykemi som din behandling kan medföra
• ha kontroll på dina blodsockervärden och göra regelbundna blodsockerkontroller minst två gånger om dagen och i samband med körning
• ha förmåga att känna varningstecken för hypoglykemi och veta hur du ska hantera din diabetes om du får sådana varningstecken.

Om man har diabetes och vill arbeta som lastbils-, buss- eller taxiförare behöver man veta vilka krav som ställs för de körkorten. Man behöver också vara medveten om att körkortet kan komma att återkallas om sjukdomen förändras på ett sådant sätt att man inte längre uppfyller kraven.

Får man en allvarlig hypoglykemi får den personen inte köra lastbil, buss eller taxi under minst tolv månader. Körkortet kommer att återkallas och det måste gå minst tolv månader innan det är möjligt att få ett nytt körkort.

Hittills har Transportstyrelsen begärt av personer med diabetes att de ska skicka in synintyg tillsammans med varje läkarintyg om diabetes. Det kravet tas nu bort från föreskrifternas kapitel om diabetes. Om och hur ofta man behöver lämna synintyg prövas istället utifrån reglerna om synfunktionerna.

Kravet på att lämna in synintyg tillsammans med varje läkarintyg om diabetes tas även bort för körkort för moped, bil eller motorcykel. I övrigt ser reglerna för de här fordonen i stort sett ut som tidigare. De är dock tydliggjorda och mer förklarande i de nya föreskrifterna.

Länk till de nya reglerna hittar man här: Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

...