Branschnyheter

Byggstart för nytt testcenter för tunga elfordon – unik inriktning i Nykvarn

Publicerat 2022-02-12 av Åkeri & Transport.

Nu påbörjas bygget av ett nationellt testcenter för framtidens eldrivna fordon – SEEL i Nykvarn. Anläggningen får en unik inriktning mot tunga fordon och blir en viktig del i utvecklingen av framtidens elektrifierade transporter. Testcentret kommer att tas i drift under 2023 och här ska forskare och företag testa och utveckla batteriteknik och drivlinor för tyngre fordon, flyg och båtar.

Bakom SEEL, Swedish Electric Transport Laboratory, står statliga RISE, Research Institutes of Sweden, och Chalmers. Satsningen bygger på samverkan mellan stat, akademi och näringsliv. Industriparter är Cevt, Scania, Volvo Cars och Volvokoncernen. Sammantaget investeras cirka 1,3 miljarder kronor i SEEL.

– Klimatet är vår tids största utmaning. Elektrifiering av transportsektorn är avgörande för att minska våra utsläpp. Därför är satsning på elektromobilitetslaboratoriet viktig för omställningen och vår framtida konkurrenskraft, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

I SEEL får aktörer inom fordonsindustrin, flygindustrin och maritima sektorn samt övriga företag som utvecklar teknik inom relevanta områden en gemensam plattform för möten och samverkan. Tillsammans kan de dra nytta av den kunskapsutveckling och det teknikskifte som nu sker. Anläggningen i Nykvarn blir i likhet med de i Göteborg och Borås samtidigt en öppen plattform där forskare från högskolor, universitet och forskningsinstitut får tillgång till avancerade testmöjligheter inom elektromobilitet.

– Testcentret SEEL kommer att vara mycket viktigt i fordonsindustrins omställningsarbete. Målet är att SEEL ska vara världsledande inom elektromobilitet och stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft. Anläggningen i Nykvarn är central i detta arbete, säger Pia Sandvik, vd RISE.

Att valet föll på Nykvarn hör samman med det strategiska läget på verksamhetsområdet Stockholm Syd Mörby, 12 kilometer från Scania i Södertälje och 30 minuter från centrala Stockholm. Geografiskt är också Nykvarn en del av den så kallade Fordonsdalen, den del av Stockholms län och länen i Östra Mellansverige som globalt sett har viktig forskning och tillverkning främst inriktad mot tunga fordon.

I området produceras sammantaget cirka 20 procent av världens drivlinor för tunga fordon och här finns närmare en tredjedel av Sveriges alla anställda inom fordonsindustrin. För Scanias del blir anläggningen i Nykvarn ett viktigt komplement till de egna satsningarna på batterimonteringsfabrik och batterilaboratorium.

– Det här är en stor händelse för en liten ort. Vi är oerhört stolta och glada över att få bidra i en av vår tids viktigaste frågor, utvecklingen av framtidens elektrifierade fordon och transporter. Vi hoppas att Nykvarn blir en plats där ännu fler aktörer kan samlas för att driva utvecklingen av elektromobilitet framåt, säger Gunilla Lindstedt (NP), kommunstyrelsens ordförande i Nykvarn.

Testcentret i Nykvarn kommer att omfatta en cirka 3 700 kvadratmeter tekniskt avancerad byggnad, anpassad för forskning och utveckling av elektrifierade drivlinor och fordonsbatterier för tunga fordon.

– Anläggningen ligger i linje med Kilenkryssets satsning på att utveckla avancerade fastigheter som bidrar till samhällsutveckling. Läget är mycket bra här i Mälardalen. Här finns fantastisk potential – nära till både arbetskraft och forskning, säger Jan Persson, vd Kilenkrysset.

Vid dagens första spadtag medverkade bland andra näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län, Pia Sandvik, vd RISE, Rémy Kolessar, chef för avdelningen Forskning, innovation och affärsutveckling på Energimyndigheten, Magnus Mackaldener, Senior Vice President/Head of Electrification Development Scania Group, Jan Persson, vd Kilenkrysset och Gunilla Lindstedt, kommunstyrelsens ordförande i Nykvarns kommun.

...