Branschnyheter

Svenskproducerad råvara för HVO-drivmedel kan minska importberoendet

Publicerat 2022-02-09 av Åkeri & Transport.

HVO, hydrerad vegetabilisk olja, är det dominerande biodrivmedlet på den svenska marknaden, eftersom det kan tankas direkt i vanliga dieselfordon.  HVO tillverkas på restströmmar från industri, jord- och skogsbruk men trots det så baseras dagens HVO-användning till 93 procent av importerad eller tillverkad råvara, fast det finns rika tillgångar på råvara i Sverige.

En forskargrupp från SLU Sveriges lantbruksuniversitet och IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt möjligheterna att öka användningen av inhemsk råvara för HVO-produktion i Sverige. Bedömningen inkluderar råvaror som redan används idag, som tallolja och använd matolja, och råvaror med potential att användas i framtiden, som oljor framställda med hjälp av jästsvampar och alger.

Slutsatsen är att svenska råvaror kan ersätta en del av den importerade råvaran, men att den samlade inhemska potentialen inte kan täcka hela den nuvarande HVO-efterfrågan i Sverige.

I samråd med drivmedelsproducenterna i projektets referensgrupp valdes två av tolv kartlagda HVO-råvaror ut för vidare analys – en produkt från jordbruket och en från skogsbruket. Mer information kring undersökningen och efterföljande rapport hittar man på hemsidan Hållbar HVO-produktionspotential och miljöpåverkan,   

...