Branschnyheter

Handel med trä och träbaserade produkter från Ryssland och Belarus tillåts inte inom PEFC

Publicerat 2022-03-06 av Åkeri & Transport.

I ett uttalande klargör PEFC International att virke och träbaserade produkter från Ryssland och Belarus är att betrakta som konfliktvirke. Det betyder att trä- och träbaserade produkter från Ryssland och Belarus inte får ingå i PEFC-certifierade produkter eller handlas med PEFC-anspråk.

Denna deklaration görs med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Klargörandet fastställdes av PEFC Internationals styrelse 4 mars. Beslutet baseras på FN:s resolution A/ES-11/L.1 (2 Mars 2022) ”Aggression against Ukraine”.

PEFC international konstaterar i ett uttalande att den ryska regimens att på Ukraina går helt emot PEFC:s kärnvärden och orsakar oacceptabelt lidande och död för oskyldiga människor inklusive kvinnor och barn.

”PEFC is extremely concerned about the Russian governments attack on Ukraine. The military invasion is in direct opposition to our core values. This aggression causes unspeakable and unacceptable pain and death to innocent people, including women and children. It also has an immediate and long-term destructive impact on the environment, on forests, and on the many people that depend on forests for their livelihoods. ”

Detta är en viktig fråga för svenska PEFC som välkomnar detta officiella klargörande.

...