Branschnyheter

Bilprovningens besiktningsstatistik 2021: Tunga lastbilar har fler fel än andra fordonsslag

Publicerat 2022-03-02 av Åkeri & Transport.

Under 2021 kontrollbesiktade Bilprovningen drygt 25 000 tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton). Sex av tio (64,1 procent) fick anmärkningar. Detta är en oroväckande hög andel.

Högsta andelen tunga lastbilar med fel hade Norrbottens län med 71,5 procent. Lägsta andelen hade Västra Götalands län med 53,7 procent.

Fyra av tio tunga lastbilar (43,5 procent) hade fel som krävde efterkontroll. Då är felen av sådan karaktär att fordonet inte får användas mer än nödvändigt innan de har åtgärdats och en fackmannamässig bedömning gjorts av att de har avhjälpts.

Majoriteten (30,9 procent) av felen berodde på en eller flera brister i bromssystemet, 16,5 procent i hjulsystemet och 14,4 i styrsystemet.

-Glappa styrleder är en av de brister som sticker ut. I värsta fall kan en styrled som separerar innebära att föraren förlorar styrningen och det vill nog ingen uppleva, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

En jämförelse mellan Bilprovningens besiktningsstatistik 2020 och 2021 visar att andelen tunga lastbilar som hade fel med krav på efterkontroll ökade med 1,3 procentenheter, från 42,2 till 43,5 procent.

-Ökningen av andelen fel kan bero på att fordonen rullade betydligt längre mellan besiktningarna 2020 och 2021 till följd av en tillfällig EU-förordning som infördes på grund av coronapandemin och innebar att tidpunkten för fordonsbesiktningen kunde förskjutas med upp till sju månader. Förordningen nyttjades av 76 procent av fordonsägarna, däribland många med tunga lastbilar, avslutar Per-Anders Blommefors.

En tung lastbil (totalvikt över 3,5 ton) kontrollbesiktas för första gången inom ett år efter att den togs i bruk och därefter senast 12 månader efter föregående besiktning.

...