Branschnyheter

Dra i nödbromsen – annars ställer vi maskinerna

Publicerat 2022-03-10 av Åkeri & Transport.

Med uppropet ”Nu ställer vi maskinerna” uppmanar bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna sina medlemmar att underteckna ett upprop för sänkta bränsleskatter. Syftet är att få till stånd en nödbroms för bränsleskatterna. Med uppropet vill man synliggöra det ekonomiska hot som Sveriges maskinentreprenörer lever under och hur det riskerar framtida underhåll och utbyggnad av landets infrastruktur.

– Det räcker nu, säger Maskinentreprenörernas vd Anders Robertsson. Vår uppgift som bransch- och arbetsgivarorganisation är att synliggöra de allvarliga konsekvenser som bränslepriserna har för våra medlemsföretag.

Maskinentreprenörernas medlemmar ser inte längre hur de ska kunna få lönsamhet i sina företag med dagens bränslepris. Kris har följt på kris utan att medlemmarna har kunnat kompensera sig för de ökande bränslekostnaderna. Klimatkris har följts av cementkris och pandemin följs nu av den prischock som de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland leder till.

Den senaste tidens prishöjningar har blivit mycket kännbara för bygg- och anläggningsbranschen. Regeringen behöver förstå att det inte går att få vägar och järnvägar skötta och byggda eller gruvor att fungera utan landets 20 000 anläggningsmaskiner. Det är dags att använda sig av de politiska verktyg som finns för att stötta Sverige.

– Sveriges maskinentreprenörers överlevnad står på spel. Det är dags för finansministern att gå från ord till handling. Sveriges bränsleskatter måste sänkas med omedelbar verkan, säger Anders Robertsson.

...