Branschnyheter

Svebio – Biogas kan minska beroendet av rysk gas

Publicerat 2022-03-18 av Åkeri & Transport.

Att minska beroende från rysk gas, vilket EU-kommissionen nu föreslår, är både rimligt och viktigt givet kriget i Ukraina. Däremot är förslaget ensidigt inriktat på elektrifiering och vätgas.

– De mest framgångsrika projekten för att minska användningen av rysk gas har handlat om ersättning med biobränslen. Trots det, nämns inte bioenergi alls, frånsett biogas i kommissionens förslag, säger Gustav Melin, vd i Svebio, i en kommentar till EU-kommissionens initiativ REPower Europe.

EU-kommissionen måste nu ompröva sin negativa syn på bioenergi menar Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. För att ersätta stora volymer fossil gas i uppvärmning och industri behövs biobränslen som flis och pellets, liksom ökad förbränning av avfall som i dag i många länder läggs på deponi.

Det bästa exemplet på minskat beroende av rysk gas är Litauen, där man under den senaste tioårsperioden ställt om i stort sett hela fjärrvärmeförsörjningen från importerad rysk naturgas till egna biobränslen och avfall.

Denna omställning har förutom minskat beroende av Ryssland, nästan halverat priset för litauiska värmekunder. Liknande omställning av värmeförsörjningen kan genomföras i en rad länder som i dag är beroende av rysk gas. Sverige har genom biobaserad fjärrvärme sedan länge gjort sig fossiloberoende.

– Bioenergilösningarna bygger på välkända tekniker och kan produceras till låga kostnader jämfört med andra alternativ. Dessutom handlar det om planerbar energiproduktion som fungerar bra under alla tider på året och under alla väderförhållanden, menar Gustav Melin.

...