Branschnyheter

Volvo Lastvagnar får stororder på lastbilar som går på flytande gas

Publicerat 2022-04-26 av Åkeri & Transport.

Logistik- och entreprenadföretaget Sandahls har som målsättning att fasa ut fossildrivna transporter i verksamheten till 2025 och väljer nu att investera i biogasdrivna lastbilar. De har lagt en rekordorder till Finnvedens Lastvagnar på 120 lastbilar som drivs med flytande gas, varav 90 lastbilar levereras i år.

Den nya storordern på 120 Volvo-lastbilar innebär att totalt 150 av Sandahls cirka 350 lastbilar snart är biogaslastbilar.

Affären har gjorts med Volvos återförsäljare Finnvedens Lastvagnar, med 20 serviceanläggningar i Sverige. I samband med ordern har Sandahls slutit ett biogasbränsleavtal med Gasum, som kommer att bygga två publika stationer för flytande biogas i anslutning till Sandahls terminaler i Luleå och Vårgårda.

Användningen av förnybar biogas kan minska växthusgasutsläppen med upp till mellan 90 och 100 procent. Det innebär att de nya lastbilarna kommer att minska utsläppen med 174 000 ton koldioxidekvivalenter från i dag till 2033, alltså under lastbilarnas beräknade livslängd.

...