Branschnyheter

Trafikverket kompenserar för stigande drivmedelspriser

Publicerat 2022-05-08 av Åkeri & Transport.

Trafikverket har beslutat att reglera ersättningen i befintliga kontrakt till sina leverantörer. Ett mycket positivt besked för medlemsföretagen, menar bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna (ME).

Tanken är att minska risken för ekonomiska problem och konkurser hos leverantörerna på grund av de kraftigt ökade priserna för drivmedelspriser, skriver Trafikverket på sin webbplats. Förhoppningen från Trafikverkets sida är att man på så sätt även minskar risken för högre anbudspriser framöver på grund av osäker kostnadsutveckling.

– Vi är mycket nöjda med beslutet, säger Lars Hemmingsson, chef för branschutveckling på ME. Under en längre tid har vi fört en dialog med Trafikverket om hur medlemmar som är leverantörer och underleverantörer till Trafikverket ska kunna kompenseras för skenande drivmedelspriser. Det är bra att de lyssnat på oss och tagit till sig våra argument.

Regleringen kommer att baseras på vilken form av kontraktsförutsättningar och entreprenad varje enskild leverantör har. Index regleras med januari som basmånad och reglering sker från och med februari.

Ett antal ME-medlemmar är i dagsläget leverantörer till Trafikverket i första led men långt fler är underleverantörer i andra led. Med anledning av detta vill man från ME:s sida säkerställa att de medlemmar som är underleverantörer får ta del av omregleringen av ersättningen.

– Maskinentreprenörerna fortsätter det långsiktiga arbetet med att påverka förutsättningarna för branschen, säger Lars Hemmingsson. Det är mycket glädjande att se hur det leder till konkreta förbättringar för medlemsföretagen.

...