Köp & Sälj - Erbjudanden

25% rabatt på prenumeration av tidningen Åkeri & Transport

Publicerat 2021-04-07 av Åkeri & Transport.

Prenumerera på Åkeri & Transport för att vara uppdaterad om vad som händer i branschen.

Åkeri & Transport är tidningen som når Sveriges samtliga beslutsfattare i åkeribranschen, maskinentreprenadbranschen samt ägarna till landets skogsmaskiner.

Åkeri & Transport är en bred branschtidning som utkommer med åtta nummer per år.

Med sina över 80 år på nacken är tidningen sedan länge väletablerad inom åkerinäringen. Vår strävan är nu, som alltid, att ha hög kvalitet på såväl redaktionellt innehåll som papper och tryck.

Tecka din prenumeration här.

...